GERLACH
Gerlach & Co is een onderdeel van Deutsche Post/DHL, een van de grootste internationaal opererende logistieke dienstverleners ter wereld. Wij bieden in heel Europa een complete service op douanetechnisch en fiscaal administratief gebied en beschikken over een kantorennetwerk op strategische locaties met meer dan 170 kantoren en 1000 douanedeclaranten binnen de EU en daarbuiten.
Gerlach & Co is part of Deutsche Post/DHL, one of the biggest international logistic companies of the world. We offer a complete service regarding customs in Europe & have a network of offices throughout the EU & abroad, with more than 170 offices & 1000 customs officers. 

TAAKOMSCHRIJVING/TASKS
Je bent verantwoordelijk voor de facturatie van de douanedocumenten
You are reponsible for the invoicing of customs documents
Je maakt de juiste facturen aan klanten tijdig aan het in het systeem
You can make the correct invoice, on time in the system for the customer
Je zet de zendingen klaar voor facturatie. 
You prepare to send out the invoicing
Je controleert zendingsgegevens en vult ontbrekende gegevens aan.
You take control of send out data & take care of missing data. 
Je verzamelt de nodige informatie bij klanten of collega's
You collect necessary information of customers or colleagues
Disputen opvolgen, opvragen van nodige dossiers.
You do the follow up of disputes & collect necessary files
Je signaleert onregelmatigheden op facturatie en rapporteert deze aan je leidinggevende
You will check for irregulations within the invoicing & report these to your manager
Je voert deze werkzaamheden uit met in achtneming van de wettelijke regelgeving en normen omtrent veiligheid en milieu, zoals ISO 9001/14001, ADR, schadepreventie en milieuwetgeving
You will do these tasks, while taking into account of the regulation of safety, environment (ISO 9001/14001), dangerous goods & prevention of damage. 

JE PROFIEL/YOUR PROFILE
Je hebt een 1ste werkervaring als administratief bediende en kan werken met MS Office.   
You have a first work experience as administrative officer & you can work with MS Office
Je hebt een vlotte kennis van Nederlands OF Engels, zowel geschreven als gesproken.
You can speak & write fluently Dutch OR English
Je bent een nauwkeurige werker met de nodige sociale & assertieve vaardigheden om interne en externe contacten te onderhouden
You can work accurate, with necessary social & assertive skills to maintain internal & external contacts.
Je bent in staat zelfstandig te werken en goed te functioneren in een team.
You are able to work in an independent way & are able to work in a team

WIJ BIEDEN/WE OFFER
Een stabiele werkomgeving binnen een groot en dynamisch concern 
Stable work environment within a dynamic company
Een competitief salaris en een pakket extralegale voordelen
A competitive salary & extra legal advantages


BEN JE ENTHOUSIAST EN WIL JE SOLLICITEREN?/ARE YOU INTERESTED?
Stuur dan je CV met persoonlijke motivatie
Send out your resume with your personal letter

Sollicitatieprocedure