De job:

Als Supervisor operations geef je leiding aan een team dat bestaat uit één of meerdere coördinatoren, een planner, een key-user en een team van warehouse medewerkers. Je werkt samen met alle ondersteunende departementen (o.a. safety, quality, customer service, …) en rapporteert aan de Operations Manager.

Je staat verder in voor onder andere onderstaande  activiteiten:

  • supervisie en opleiden van de medewerkers, taakverdeling en controle
  • controle op het naleven van veiligheidsregels ter voorkoming van arbeidsongevallen of schadegevallen
  • zorgen voor een goede werkvoorbereiding en bepalen van prioriteiten
  • instructies opvolgen en bijsturen waar nodig, via OMS structuur, optimale flow van de goederen verzekeren
  • controleren en uitvoeren veiligheidsvoorschriften bij het behandelen van schadegevallen
  • opstellen van SOP procedures en zorgen voor de training en uitvoering ervan
  • organiseren van teammeetings, veiligheidsmeetings op maandelijkse meeting
  • dagelijks Sunrise bespreking houden met de groep rond werkplanning
  • bijwonen van de supervisorsmeeting met het management.
  • maandelijkse rapportering aan warehousemanager van de throughput cijfers, FTE en mogelijke hiaten en problemen.  Dagelijks opvolgen van deze cijfers.
  • KPI’s van de werknemers opvolgen en tijdelijk bijsturen.
  • 1 maal per jaar een evaluatie uitvoeren van alle werknemers.
  • de medewerkers stimuleren en motiveren.

Wij voorzien de nodige opleiding zodat je de gewenste doelstellingen kan behalen.

Je profiel:

 - je hebt ervaring met operationele processen en context
 - je bent organisatorisch, je werkt zelfstandig, gestructureerd en nauwgezet
 - je hebt een professionele houding
 - je communiceert duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk
 - je denkt oplossingsgericht en hebt een hands -on mentaliteit
 - je bent tweetalig (NED-FRA) – kennis van het Engels is een voordeel

Wij


Sollicitatieprocedure